Връх Конски Кладенец

Връх Конски кладенец се намира в Пирин планина и е висок 2309 метра. Разположен е върху Синанишкото странично било, което от връх Синаница се спуска на запад и постепенно губи височина в посока село Влахи и град Кресна. Конски кладенец е разположен между върховете Шаралия от северозапад и Синаница от североизток. Той е донякъде възлов в тази част на планината, тъй като от него се отделят два рида - по-късият от тях е Влашки рид, който се спуска на юг. На югозапад се спуска по-дълъг вид, който има дължина от 8 километра и огражда от северозапад долината на река Шашка. Както повечето върхове в Пирин, и Конски кладенец има конична форма. Склоновете му са много стръмни, покрити са с гъст клек и треви, а под тях започва борова гора. На север те се спускат към долината на Разколска река, а тези на юг и изток - към долината на река Шашка.

Името на връх Конски кладенец произлиза от един извор, който е разположен върху неговия западен склон. Там водата се събира в малки локви, от които конете пият.

На северозапад от връх Конски кладенец е разположен връх Шаралия. Той лежи върху Синанишкото странично било и има височина от 2175 метра. Върхът има формата на конус, изграден е от мрамори. Склоновете му са много стръмни, покрити са с гъста гора, само в най-високата част има петна от гори и клек. Само южните склонове на върха са по-оголени, гората там оредява много рано и отстъпва място на камънаци и треви. Името на върха произлиза от турската дума шарли - шуртящ. В подножието на върха е Шаралийската пещера, от която извира река - тя шурти, шуми характерно както всяка планинска река и дава името на върха. Според Н. Колев обаче името Шаралия има друг произход - от думата шарен, тъй като отдалеч върхът изглежда нашарен от различни петна от треви и камъни, сред които са разхвърляни туфи от клек и смърч.

Върхове в България    Кон    Връх Тодорка