Хлевен

Връх Хлевен - изключително малко известен, но възлов връх в Пирин планина. Другото име на връх Хлевен е Хамбарташ, но то вече се използва много по-рядко. Какво прави върха толкова възлов? Това е последният връх от алпийската част на Пирин, след него вече го няма характерният алпийски пейзаж. В Южен Пирин има само гори, поляни, тук - там някоя скала - и толкова. В северен Пирин обаче се срещат страховити чукари и пропасти, които привличат туристи от цял свят. Така например на връх Голям Полежан срещнахме туристи от Коста Рика, които бяха много дружелюбни и много се развеселиха от испанския на д-р Венцеслав Ралев - дали от произношението или от лексиката, така и не стана ясно. До ден днешен са приятели във Facebook на Ралев Дентал АД... Надморската височина на връх Хлевен е 2654 метра. Освен Хамбарташ се среща в различни справочници под доста други имена - Амбарташ, Амбар Тепе, Хамбар Тепе, Черни Връх, Черновръх, Сиплийца и Саплийца. Разположен е върху Главното Пиринско Било между кота 2639 метра от северозапад и Бойков връх от югоизток. Когато се гледа от северозапад, както е на горната снимка, наподобява огромна гърбица; откъм югозапад много прилича на конус. Особено интересен е неговият вид от изток - според много туристи прилича на огромна риба. Когато върхът се наблюдава от запад или северозапад, в погледа се натрапва зеещата по склона на върха огромна вдлъбнатина - местността Хамбарташ, описана по-долу.

Връх Хлевен е възлов в тази част на планината. От него на югозапад се спуска рид, наречен Дебели рид, а на североизток се спуска друг рид, който е много къс (около километър и половина) и се впива в Корнишкия циркус. Върхът е изграден от гранит. Склоновете му са много стръмни, покрити са с треви и клек. На североизток и изток те се спускат към Корнишкия циркус, а на юг и запад - към долината на река Пиринска Бистрица и нейния начален приток Трета река.

Названието на върха е сравнително ново - дадено е през 1942 година със заповед в Държавен вестник, която заповед е издадена от Комисията за наименованията с народностно и обществено значение към Министерството на Народното Просвещение. Името Хлевен произхожда от хлев - остаряла дума, която означава обор, плевня, кошара.

Информация за планините    Лицево - челюстна хирургия    Зъболечение    Пирин    Рила    България    Зъболекари в България    Д-р Симеонов

Подробна информация за Пирин    Върхове в България    Малко Спано Поле    Връх Превалски чукар    Голена    Голямо Спано Поле

От Главното Пиринско Било при връх Хлевен се отделя един рид, който разделя долините на Третата река и река Сипливица. Този рид се нарича Дебели рид. В началото се спуска на югозапад и огражда от север и запад огромна скалиста вдлъбнатина (ембрионален циркус) по склона на върха, която вдлъбнатина също се нарича Хамбарташ. На около 2 километра от билото при навлизане в пояса на гората този рид се разделя на две - формират се източен и западен клон, разделени от сравнително плитък дол. В него тече река, която е приток на Третата река. Западният клон на Дебели рид продължава на югозапад и има дължина 2.5 километра. Източният е малко по-дълъг, около 3 километра, и се простира в посока север - юг. С намаляване на височината този гребен става все по-широк и достига на някои места ширина от един километър. И двата скални гребена са обрасли с гора, в която преобладават иглолистни видове поради голямата надморска височина. Южната част на този рид се пресича от маркирана туристическа пътека, която е част от международния маршрут Е4. Това се случва в участък между местностите Комитски чарк и Сипливишки андък.

На югозапад от връх Хлевен е разположена местността Сипливица (Сипливишка поляна). Има и река със същото име, която река извира от склоновете на връх Хлевен малко югозападно от местността Хамбарташ. Реката тече на югозапад, а след това на югоизток и близо до местността Близнаков чарк се влива в река Пиринска Бистрица. Името Сипливица идва от старобългарската дума сипь - нещо, което се рони и се сипе, от там идва и думата сипей. Кой знае защо, в края на миналия век се направи опит реката да бъде преименувана на Черновръшка, но това име така и не се възприе.

Освен самия връх Хлевен с името Хамбарташ се означава и една местност, която се намира по югозападния склон на върха. Тя представлява ембрионално циркусно задълбаване, склоновете и дъното на което са осеяни с едри гранитни блокове. Особено изразителни са очертанията на това задълбаване когато се наблюдават от местността Горно Лопово. В югоизточния край на местността Хамбарташ има останка от някогашно езеро, което днес е затлачено.

По склона на връх Хлевен се разполага едно малко езеро с площ от 1.02 декара - Хлевенско езеро или Пукнатото езеро. То е от моренен тип, има надморска височина от 2168 метра и е най-южното езеро в Пирин. Много рядко се посещава от туристи, тъй като е доста встрани от основните туристически маршрути. Някога езерото е било по-голямо, но скалите на прага, който го прегражда, са се разрушили (пукнали) и водата е изтекла - точно поради това езерото се нарича Пукнатото езеро.

Връх Спанополски чукар    Спанополски езера