Връх Малка Каменица

Малка Каменица е връх в Пирин планина, който е висок 2675 метра. Издига се върху Каменишкото странично било между два други върха - Голяма Каменица от югозапад и Кралев двор от югоизток. Точно при връх Кралев двор Каменишкото странично било се отделя от Главното Пиринско Било, следователно връх Малка Каменица е първият връх по протежение на Каменишкото било. Връзката между Малка и Голяма Каменица е един тесен скалист ръб, а с връх Кралев двор връзката е добре изразена седловина - премка. Връх Малка Каменица има формата на конус както повечето върхове е Пирин; прорязан е от няколко бразди. Най-изразена е браздата от изток, която прорязва върха от неговата най-висока точка и достига почти до основата му. Склоновете на върха са много стръмни, спускат се към циркуса Белемето на запад, а на изток - към Демиркапийския циркус.

През 1938 година група туристи наричат върха Смирненски, което име се използва доста дълго време. В годините след 1989 обаче отново се използва повече името Малка Каменица.

Подробна информация за Пирин планина    Българският имплантологичен справочник    Върхове в България

Върхове в Пирин