Алпийски пейзаж

Алпийският пейзаж е нещо много специфично. Неговото име произлиза от планината Алпи, където се срещат много такива пейзажи и където хората вероятно за първи път са забелязали спецификата на този ландшафт. Какво точно е специфичното в алпийския пейзаж? Най-вече, той се среща предимно в умерения климатичен пояс на надморска височина от 2000 до към 4000 метра. Характерни са поляни, покрити с трева, срещат се петна от клек, между които са разположени камъни и скали. Много типични за алпийския пейзаж са морените - това са форми с ледников произход и се дължат на свличането на големи каменни маси при топенето на ледника.

Начална страница    Камера    Хижа    Алпийска растителност

www.investor-bg.com    www.ralev-dental.com

www.dentalforum-bg.com    www.bg-dentist.com

www.bg-dentist.eu    www.dentalimplants.bg