Тест - серумите са в съседната стая - каквото и да означава това...