Хижа Синаница

Хижа Синаница е разположена в едноименния циркус - Синанишки циркус. Той е разположен в Пирин планина, а от него изтича Синанишка река, като циркусът е отворен към долината на реката в северозападна посока. Ограден е на изток и на юг от Синанишкото странично било по линията връх Георгийца - кота 2543 метра - Синанишка порта - връх Синаница. На югозапад и североизток циркусът се огражда от спускащите се вторични разклонения на Синанишкото странично било; още едно разклонение се отделя от кота 2543 метра и разделя циркуса на две - югозападен и североизточен дял. В югозападната циркусна половина са разположени двете Синанишки езера.

Подробна информация за Пирин    Синанишка порта    Връх Синаница    Синанишко Странично Било

Хижи в Пирин