Ангел

Ангел Ралев, на снимката на възраст около 2 години и 2 месеца