Билото на връх Башлийски чукар

Подробно за Пирин планина    Кариес

Билото на Башлийски чукар е късо било, което разделя циркуса на Малко Спано Поле от големия Башлийски циркус

Един бор закрива връх Башлийски чукар. Вляво от върха се спуска билото на Башлийски чукар, което е обрасло с иглолистна гора в своята по-ниска част. Както беше описано по-горе, въпросното било е късо и свършва много бързо покрай долината на Башлийска река - приток на Санданска Бистрица. Билото на връх Башлийски чукар се отделя от Главното Пиринско Било точно при връх Бъндеришки чукар при неговата най-висока кота.

Пловдивски художник    Шамбала

Връх Бъндеришки чукар, при който билото на връх Башлийски чукар се отделя от Главното Пиринско Било

www.dentalimplants.bg    www.ralev.bg    www.maxillofacial.bg

www.ralev-dental.bg    Подробна информация за Пирин планина

Българският имплантологичен справочник