Башлийска река

Началото на Башлийска река

Пирин

Долу в дъното на циркуса извира Башлийска река