Брезнишки циркус

Брезнишки циркус е разположен в горното течение на река Туфча. Ограден е на север от мощното скално било Кадиев рид (нарича се още Брезнишки рид), а на юг от Корнишки рид (нарича се още Янузов рид). На запад циркусът се ограничава от Главното Пиринско Било по линията Ченгелчал - Демирчал. В западната си висока част циркусът е разделен на две части от къс рид, който се спуска от връх Демирчал и завършва при Средното Брезнишко езеро. Циркусът е широко отворен на изток, в него се разполагат две от Брезнишките езера

Пирин планина    Корнишки циркус    Каменишки циркус    Циркуси в Пирин    Още информация за Брезнишки циркус