Корнишки циркус

Корнишкият циркус е най-южният от всички циркуси в Пирин.Ограничен е на север от Янузов рид, а на запад и югозапад - от Главното Пиринско било. За южна граница на Корнишкия циркус се приема Лишаув рид. За част от Корнишкия циркус може да се смята и един друг малък циркус, в който няма езера - той се затваря отново от Главното Пиринско било между върховете Хлевен и Бойков връх, както и от малък рид, който се спуска на североизток от Бойков връх. Отворът на Корнишкия циркус е на изток - по склоновете на планината там текат много поточета, които постепенно се сливат и образуват река Туфча. Освен това в циркуса са разположени Корнишките езера - те са три на брой, две постоянни и едно временно. Най-голямото от тях се намира на височина 2424 метра и има площ от 5.9 декара. На североизток от връх Хлевен се намира второто езеро от групата, което има площ от 1.3 декара и лежи на надморска височина от 2225 метра. Недалеч от него в североизточна посока е и временното езеро; освен него в циркуса има остатъци от много други по-малки езера, затлачени с течение на времето от тиня и кал. В много от тях растат различни влаголюбиви растения.

В Корнишкия циркус е разположена местността Кривите вади. Това представлява поляна, по която са разпръснати множество вече затлачени езера - запълнени са с тиня и кал, само понякога по време на топенето на снеговете задържат влага. От тях изтичат множество поточета - вади, което е причина и за името на местността - потоците са криви, защото при своето течение надолу формират характерните меандри. Затлачените езера в централната част на циркуса се наричат Горните Криви Вади, а тези в неговата южна част - Долните Криви Вади.

Информация за планината Пирин    Каменишко странично било

Рила планина