Циркус

Циркусът е едно природно образувание, което е специфично само за планините от алпийски тип - в България такива са Рила, Пирин, някои части на Витоша и Стара планина. Циркусът представлява вдлъбнатина с форма на кресло, на дъното на която обикновено има езеро. От най-ниската част на циркуса изтича река или поток - това се дължи на факта, че циркусите са ледникови образувания. В дъното на циркуса езерото се образува от топенето на ледника, а водата, която изтича, е резултат именно от това топене.

Шамбала    Циркуси в Пирин    Бъндеришки циркус    Демянишки циркус    Мальовишки циркус    Василашки циркус

Пирин - най-страховитата и величествена българска планина    Поповоезерен циркус    Национален парк Пирин