Гоце Делчев

Пирин    Добринище    Връх Голена    Гредаро    Туфча

През град Гоце Делчев протича река, която местните хора наричат Градската река. Тя се образува от сливането на реките Туповишка и Делчевска в западния край на град Гоце Делчев. Първоначално тече на югоизток, след което прави завой на севроизток. В долната част на течението си отново поема на югоизток и се влива отдясно на река Места. Дълга е 18.7 километра заедно с Туповишка река. В някои по-стари източници реката се нарича Неврокопска. Туповишка река извира от подножието на връх Муторок. На реката преди време е имало туповица (тепавица), поради което и тя днес носи това име.