Връх Гредаро

Връх Гредаро е много малко посещаван връх в Пирин планина. Висок е 2605 метра. На горната снимка това е върхът вдясно - вляво е Муратов връх, а най-вляво е Главното Пиринско Било. Когато се гледа откъм юг и югоизток, връх Гредаро има формата на конус, а откъм запад и изток прилича на огромна гърбица. На север от връх Гредаро се спуска ридът Гредаро, който постепенно губи височина. Върху едно от разклоненията му се намира самостоятелен връх - връх Влахинска чука. Този връх е висок 2403 метра; склоновете му са много стръмни, покрити са с камънаци и клек. Тези на изток и север се спускат към долината на Влахинска река, а западните към дъното на понижението Казано - Гредарски Казан. На югоизток от Влахинска чука лежи малко езеро, което се нарича Гредарско езеро и спада към групата на Влахинските езера.

Ридът Гредаро разделя циркусите на реките Влахинска и Георгийца, отделя се от Главното Пиринско било точно от Муратов връх. В началото се спуска на северозапад до седловината Муратова премка, а след това се издига до най-високата си точка - въпросният връх Гредаро, който дава името и на целия рид. Недалеч, малко на северозапад от върха на кота 2528 метра, ридът поема право на север и продължава на разстояние около 200 метра до кота 2518 метра. Тук отново завива на северозапад и достига до кота 2375 метра, при което се разделя на две. Първият клон след около 1600 метра завършва в долината на Влахинска река; вторият е дълъг около 1800 метра и се спуска на югозапад, при което достига водослива на реките Влахинска и Гредарска.

От рида Гредаро при коти 2528 метра и 2518 метра се отделят две разклонения. Първото се насочва на запад и има дължина 3500 метра. На север то огражда долината на Гредарска река, а на юг - долината на река Георгийца. Второто се спуска на север до коритото на Влахинска река при местността Черната вода. То затваря от изток едно понижение по северните склонове на рида, което се нарича Казано (Гредарски казан, описан по-горе). Върху това разклонение на рида Гредаро се издига връх Влахинска чука - 2403 метра, също описан по-горе.

От западните склонове на връх Гредаро извира река със същото име - Гредарска река. Тя тече на североизток през плитка гориста долина и се влива във Влахинска река отляво. Името на всички тези геоморфоложки обекти в Пирин идва от Гред - остарялата дума е Грядъ, Гредъ и означава къс рид. Според Б. Сандански зимно време по склоновете на рида Гредаро са изсичани дървета, които са били влачени по снега надолу - трупи (греди), от които според автора идва и името на рида Гредаро.

Пирин    Рила    Рилски езера    Заслон Тевно езеро    Д-р Хамди Омер    Влахини езера    Влахинска река    Синус лифтинг    Гоце Делчев

Изложение в Кьолн

Подробна информация за Пирин    Лицево - челюстна хирургия

Зъбни импланти

Изкуствена кост