Билото на връх Сиврия

Страничното било на връх Сиврия е късо било, което се отделя от Главното Пиринско Било точно при връх Джано. Спуска се леко надолу и след това образува самия връх Сиврия, който е висок 2590 метра. Другото име на върха е Острец, но то така и не успя да получи широко разпространение. След върха билото се спуска рязко надолу и постепенно губи височина. По хода на това било е най-лесно да се изкачите на връх Сиврия, но първоначално трябва да изкачите връх Джано, при което се описва една много голяма окръжност около Поповото езеро.

България    Подробно за Пирин планина    Кариес    Пловдивски художник    Шамбала    Бойков връх

www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.com    www.ralev.name    Езера в България    Тевно езеро    Парилска седловина

www.dentalimplants.bg

Връх Сиврия, сниман при зимни условия от пътеката за Поповото езеро. От тази посока върхът изглежда висок и непристъпен - съвсем не е така при поглед от връх Джано по посока билото

Връх Сиврия и вдясно от него - връх Джано. В далечината се виждат връх Ченгелчал (между двата върха) и Кадиевият рид

Склоновете на връх Сиврия са доста стръмни

Билото на връх Сиврия се вижда вдясно. Зад него добре се очертава Кременски рид - повече снимки на Кременски рид...