Главно Пиринско Било

Главното Пиринско било е опорната структура на Пирин. То започва от седловината Предел, образува цялата алпийска част на Пирин (Северен Пирин), преминава през Среден и Южен Пирин и завършва при Парилската седловина - мястото, където планината Пирин се свързва с планината Славянка. От Главното Пиринско било се отклоняват различни била и хребети, които образуват самата планина и върху които се разполагат различни върхове в Пирин. Счита се че Главното Пиринско било се посещава от най-много туристи, тъй като там се намират най-интересните алпийски обекти - върховете Вихрен, Кутело, карстовият ръб Кончето и много други.

Клек    Байкушевата мура    Имплантологичният портал на България    Баюви дупки    Художник от град Пловдив    Билото на Котешки чал

Главното Пиринско било, гледано от пътеката от хижа Дамяница към Тевно езеро. Вижда се ред от хора, които вървят по пътеката по билото. През лятото маршрутът е доста посещаван, тъй като най-интересните туристически обекти са локализирани именно по протежение на Главното Било на планината Пирин. В участъка на снимката преминава пътека от хижа Вихрен към Тевно езеро - спускане от връх Малък Типиц през Винарска порта в посока Мозговишка порта.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.com    Зъбни импланти    Връх Вихрен

Зъболекар в Пловдив    Пирин планина    Най-добрият пловдивски художник    Интернет    Хребети в Пирин

Главното Пиринско било, заснето от връх Баюви дупки

Изглед към връх Баюви дупки и Главното Пиринско било в неговата северна част. Следва връх Каменатица, а вляво от него е връх Разложки суходол

Подробна информация за планината Пирин

Снимка на така нареченото Мраморно Било - това е най-високият участък от Главното било на Пирин планина, който е изграден само от мрамори. Започва от връх Разложки Суходол и достига до връх Вихрен - т.е. това е най-високата част на планината. Тук са локализирани върхове с височина над 2800 метра - Бански Суходол, Кутело 1 и Кутело 2 и разбира се, връх Вихрен - мраморният първенец на Пирин планина. Горната снимка е направена от връх Каменитица, на преден план се вижда безименна кота, а вляво от нея - връх Разложки Суходол. В този участък преходът по Главното Пиринско Било е лесен и приятен - почти по равно, без тесни участъци като карстовия ръб Кончето. Няма и много стръмни изкачвания и спускания и същевременно при ясно време можете да направите много ефектни снимки - вижда се надалеч поради голямата надморска височина.

Отново Главното Пиринско било с върховете Бански суходол, Кутело и Вихрен - отляво надясно. Преди Бански суходол се вижда малко пирамидално връхче, от което се отделя билото на Котешки чал и се спуска вляво на снимката. Кадърът е заснет от връх Баюви Дупки. От тази точка до връх Бански Суходол може да се достигне за около 20 минути.

Снимка от Главното Пиринско било непосредствено преди връх Хлевен - надолу е Железнишката долина

На тази снимка добре се вижда Главното Пиринско Било

Самотна фигурка върви по Главното Пиринско Било

На преден план се виждат трите Самодивски езера, а на заден - Главното Пиринско било. Над езерата се извисява връх Кралев двор, а самата снимка е направена от връх Джангал през 2011 година

В центъра на кадъра - връх Баюви Дупки. Вдясно от него добре се вижда острата пирамида на връх Вихрен

Демирчал е връх, разположен върху Централното Пиринско било - нарича се още връх Железник

Главното Пиринско Било, на фона на което се виждат върховете Яловарника (вляво) и Каменица (вдясно)