Главно Пиринско Било

Главното Пиринско било е опорната структура на Пирин. То започва от седловината Предел, образува цялата алпийска част на Пирин (Северен Пирин), преминава през Среден и Южен Пирин и завършва при Парилската седловина - мястото, където планината Пирин се свързва с планината Славянка. От Главното Пиринско било се отклоняват различни била и хребети, които образуват самата планина и върху които се разполагат различни върхове в Пирин. Счита се че Главното Пиринско било се посещава от най-много туристи, тъй като там се намират най-интересните алпийски обекти - върховете Вихрен, Кутело, карстовият ръб Кончето и много други.

Клек    Байкушевата мура    Имплантологичният портал на България    Баюви дупки    Художник от град Пловдив    Билото на Котешки чал

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.com    Зъбни импланти    Връх Вихрен

Зъболекар в Пловдив    Пирин планина    Най-добрият пловдивски художник    Интернет    Хребети в Пирин

Главното Пиринско било, заснето от връх Баюви дупки

Изглед към връх Баюви дупки и Главното Пиринско било в неговата северна част. Следва връх Каменатица, а вляво от него е връх Разложки суходол

Подробна информация за планината Пирин

Отново Главното Пиринско било с върховете Бански суходол, Кутело и Вихрен - отляво надясно. Преди Бански суходол се вижда малко пирамидално връхче, от което се отделя билото на Котешки чал и се спуска вляво на снимката

Снимка от Главното Пиринско било непосредствено преди връх Хлевен - надолу е Железнишката долина

На тази снимка добре се вижда Главното Пиринско Било

Самотна фигурка върви по Главното Пиринско Било

На преден план се виждат трите Самодивски езера, а на заден - Главното Пиринско било. Над езерата се извисява връх Кралев двор, а самата снимка е направена от връх Джангал през 2011 година

Демирчал е връх, разположен върху Централното Пиринско било - нарича се още връх Железник

Главното Пиринско Било, на фона на което се виждат върховете Яловарника (вляво) и Каменица (вдясно)