Връх Кутело

Връх Кутело е третият по височина връх в България. Висок е 2908 метра (Кутело 1) и 2907 метра (Кутело 2).

Връх Кутело

Връх Кутело е третият по височина връх в България - след Мусала (2925 м) и Вихрен (2918 м). Кутело има две части - Кутело 1 и Кутело 2, които са високи съответно 2908 и 2907 метра. Това е един от трите върха в България, които са високи над 2900 метра - следващият по височина, четвъртият, връх Каменица в Пирин, е висок точно 2864 метра. Достъпът до връх Кутело е изключително лесен - от хижа Вихрен, откъдето изкачването отнема около 3 часа. Възможно е за един ден да се направи кръгов преход - х. Вихрен - връх Вихрен - Кончето - връх Кутело 2 и връх Кутело 1 - обратно към хижа Вихрен. Такъв преход при летни условия отнема около 11 часа, а през есента на 2014 година нашият екип успя да осъществи прехода само за 8 часа - вероятно поради ниската температура, изключително приятна за ходене по планините. Карстовият ръб Кончето отделя връх Кутело от връх Бански Суходол, а седловината Премката го отделя от връх Вихрен. По най-високата част на върха се формира гребен, по който се редуват 4 коти - 2908, 2892, 2901 и 2903 метра. Също така се отделят два рида, които ограждат едноименния циркус. Гледан от Разложката Котловина, връх Кутело наподобява неправилен трапец, по който стърчат крайните му северозападни и югоизточни коти. От тук то създава илюзията че е по-висок от първенеца връх Вихрен, тъй като Вихрен се разполага малко зад него. Гледан от запад и югозапад, върхът представлява един дълъг вълнообразен ръб.

Връх Кутело е изграден от мрамори. Склоновете му са много стръмни, покрити са с камъни и треви. На места са почти отвесни. На север те се спускат към връх Бански Суходол, на юг и югоизток - към циркусите Голям и Малък Казан, а на югозапад към долината на Влахинска река. В туристическите справочници върхът се среща и под името Кутелски връх, Кутела и Казански връх. Името на върха произлиза от котел - това се дължи на факта че околните циркуси много приличат на котли. 

Освен върха същото име носят и един циркус и една местност. Местността Кутело е разположена на югоизток от циркуса. По нея минава пътека, която днес почти не се използва и свързва циркуса Кутело с долината на река Бъндерица. Понякога поляната Кутело се нарича Равния чал - нещо като дървено желязо или млад старец. Това всъщност е една денудационна заравненост, която се е формирала поради тежките метеорологични условия.

Циркусът Кутело пък е разположен на североизток от върха. На северозапад ридът на върха Църна Могила го отделя от циркуса Бански Суходол, а на юг и югоизток самият връх Кутело го отделя от циркуса Голям и Малък Казан и долината на река Бъндерица. Циркусът има форма на корито с дължина 2.5 - 3 километра, а ширината му е около 800 метра.

Върхове в България    Планини в България    Църна могила    Дуниното куче    Баюви дупки    Пирин

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    www.bg-tourinfo.com    Тодорка    Клек

www.omegadentagroup.com    Главно Пиринско Било    Байкушевата мура    Имплантологичният портал на България

www.bg-tourinfo.com    www.dentalimplants.bg    Байкушевата мура

Д-р Салиф Ариф в атака към връх Кутело - месец октомври 2014 година

Връх Кутело, сниман от град Банско - острата пирамида в центъра на кадъра. На по-заден план се вижда връх Вихрен

Байкушевата мура

Стражите    Тодорка    Клек    Главно Пиринско Било

Байкушевата мура

Връх Кутело рано сутринта - изглежда червен от слънчевата светлина, тъй като Слънцето го огрява от изток

Д-р Явор Симеонов малко преди да стъпи на връх Кутело - около 20 метра под най-високата точка