Стражите

Скалният ръб "Стражите" не е самостоятелен връх. Все пак се отбелязва на картите като височина от 2800 метра. Ръбът включва две доста високи скали, които са част от Полежанския страничен ръб. В северната си част те преминават във връх Малък Полежан, а на югоизток се спускат към връх Каймакчал. Разстоянието между двете скали е около 60 метра. По-висока е Голямата Стража, която представлява един внушителен конус с височина 2799 метра (а според някои източници - 2801 метра). Конусът е доста заострен в своята теменна част. Когато се наблюдава от север и североизток има вид на връх. Склоновете му са много стръмни, в голямата си част непристъпни; на североизток от Голямата Стража се спуска къс рид, който разделя на две Десилишкия циркус.

По-ниска е Малката Стража, която е разположена на югоизток от Голямата Стража. Има надморска височина от 2785 метра. Представлява огромен гранитен зъбер, който стърчи над Газейския циркус. Особено изразителен е когато се наблюдава от северозапад и запад. Склоновете му са почти отвесни, непристъпни са в по-голямата си част. Само от връх Голям Полежан има пътека, която преминава по скалния ръб, който свързва двата върха и по нея може да се достигне до Малката Стража без особен проблем от туристи без алпийски способи. Името на Стражите идва от приликата с фигури - стражи. В старобългарския език се среща думата стряга - тясно охранявано място, която дума също може да дава името на скалния ръб. 

Стражишки езера    Върхове в България    Циркусът Башмандра    Връх Кельо    Разложка котловина

Имплантологичният портал на България    Баюви дупки    Зъбни импланти    Художник от град Пловдив    Зъболекар в Пловдив

Бански Суходол    Върхове в България    Връх Кутело    Тодорка    Клек    Главно Пиринско Било    Байкушевата мура

Пирин през зимата

Стражите през зимата

www.avramova.bg    www.ralev.ws    www.dentalimplants.bg    Пирин планина

Стражите, заснети от връх Тодорка

Тони Аврамова    Пирин планина

Каймакчал - продължението на скалния ръб Стражите