Голям Полежан

Голям Полежан е връх в Пирин планина, който е висок 2852 метра. Това е четвъртият по височина връх в Пирин, издига се на едноименния рид между гребена Обидимски Ушици от Югозапад и Ушиците от северозапад, от които гребени върхът се отделя с добре изразени седловини - премки. Той е възлов в тази част на планината - от него на изток и североизток се отделя ридът на връх Безбог, като този рид се явява вододел между реките Десилица, Безбожка, Ретидже и техните притоци. Когато се гледа от изток, север и запад, върхът има формата на остър конус, а а когато се наблюдава от югозапад, юг и югоизток наподбява гигантска гърбица. По билото на върха, в посока запад - изток, се очертават две коти - западна (2821 метра) и източна - 2852 метра. Западната е много добре очертана и се нарича още Малък Полежан. Много добре се вижда когато върхът се наблюдава от югозапд, юг и югоизток.

Връх Голям Полежан е изграден от гранит. Склоновете му са много стръмни, на места са прошарени от петна от треви и клек. На изток, югоизток и юг те се спускат към местността Полежан (описана по-долу) и Поповоезерния циркус. Склоновете на върха на запад, север и североизток се спускат към циркусите Газейски и Десилишки. Освен Полежан върхът се нарича още и Мангър тепе. Това название според някои източници произлиза от шума, който издават нацепените гранитни блокове, които са струпани по върха. При ходене върху тях те издават характерен звън, който наподобява звъна на стари турски медени монети - мангъри. През 1942 година със заповед на Комисията по наименованията към Министерството на Просвещението върхът е преименуван на Полежан; името Мангър тепе обаче се среща все още и днес в някои източници.

Вихрен    Пирин    Върхове в България    Връх Безбог    Шамбала    Сиврия    Върхове в Пирин    Дженгал    Горно Полежанско езеро

Тони Аврамова    Дженгал    www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.com    www.ralev-dental.bg    Кози    Върхове в Пирин

Освен връх Полежан същото име носи и една местност. Това представлява останка от денудационна повърхнина с надморска височина 2150 - 2230 метра по склона на Кременския рид, наклонена към Каменишкия циркус. Нейните очертания изпъкват много добре когато се наблюдава от югоизток - например от Гоцеделчевската котловина. От там тя изглежда като издадена по склона огромна тераса. Поляната е обрасла с хвойна и клек, намира се на юг от връх Човеко и на югоизток от Кременски връх. Освен нея обаче името Полежан носи и друга поляна, която се намира между върховете Полежан от югозапад и Безбог от североизток. Тя е на доста по-голяма надморска височина - 2525 - 2600 метра. Поляната е слабо наклонена и камениста, наподобява високопланинско плато и също е остатък от денудационна повърхнина. В нейния югозападен край изпъква неголяма подутина, която има надморска височина 2608 метра; от нея на изток се спуска къс рид, който се снижава към долината на река Ретидже. Името Полежан произлиза от полегнал, полегат - слабо наклонено и равно място, такива са и двете поляни с това име. Върхът изобщо не е полегат, но историята мълчи защо и той носи името Полежан.

Електронен магазин    Информация за зъбопротезната имплантология    Себорейна кератоза    Полежанско странично било

Подробна информация за планината Пирин    Езера в Пирин    Бегликташ    Плешки връх    Групата на Полежанските езера

Връх Голям Полежан, сниман от скалния ръб Стражите

Върхове в България

Камъни в Пирин 

Българско знаме на връх Голям Полежан

Усложнения в имплантологията

Вдясно е връх Голям Полежан, вляво - връх Малък Полежан. На заден план се вижда връх Каменица

На най-високата точка на връх Голям Полежан - има Кръст Божи