Плешки връх

Плешки връх е висок 2546 метра и се намира в планината Пирин. На горната снимка е върхът по средата от трите върха на заден план. Най-вдясно е Даутов връх, а най-вляво - връх Пирин, който е и първият връх от Пирин планина. С него започва Пирин, също и нейната алпийска част - Северен Пирин. Върхът има формата на гърбица, която се простира в посока югозапад - североизток. Най-високата точка на връха не е върху самото Главно Пиринско Било, а на около 90 метра на североизток от него. От върха на североизток се спуска горист рид, върху който като самостоятелна кота е оформен връх Сегмен тепе.

Плешки връх е изграден от гранит. Склоновете му са стръмни, в голямата си част каменисти, покрити са с клек и хвойна. Западните склонове на върха са най-стръмни, наподобяват стена и ограждат малък циркус, който е безименен. Името на върха произлиза от местността Плеше, която се намира наблизо, по югозападния склон на върха. В туристическата литература често се споменава легендарна история, според която в района на Плешки връх се води сражение между четата на Яне Сандански и турската власт. Яне Сандански стреля, при което улучва в плешката началника на турската войска, с което битката приключва. Поради това върхът се нарича Плешки връх.

На североизток от Плешки връх се спуска рид, върху който е разположен друг връх - Сегмен тепе (Сегменско тепе), който е висок 2049 метра. Този връх се отделя от Плешки връх чрез широко седло. Има формата на купол със стръмни, обрасли с гора склонове. По склоновете му на север преминава пътека, която свързва местностите Голяма и Малка Джинджирица. Значението на името на този връх е неясно - вероятно тук са се събирали сеймени (турски разбойници, на местния говор наречени сегмени). Възможно е в миналото в този регион да са извеждани сегмални овце - т.е. овце, достигнали репродуктивна възраст.

Информация за Пирин    Върхове в България    Синанишка порта    Голям Полежан    Малък Полежан    Синаница    Връх Пирин

Снимка на Плешки връх, заснет от Даутов връх. Непосредствено зад Плешки връх се вижда връх Пирин. Всъщност това не е Плешки връх, а кота 2596 метра - Плешки връх се намира непосредствено зад нея. Кота 2596 се нарича понякога връх Малка Джинджирица по името на местност, която се намира малко на североизток от върха. Склоновете на този връх са много стръмни, покрити са с камъни, треви и клек. Върхът е разположен върху Главното Пиринско Било, откъдето е и единственият начин да се изкачи - по пътеката от Даутов връх в посока Плешки връх и връх Пирин.

www.ralev-dental.com    Себорейна кератоза    www.dentalimplants.bg    Синанишко Странично Било    www.ralev-dental.net

Даутов връх, сниман от Плешки връх

Връх Синаница, сниман от Плешки връх. При ясно време Синаница се вижда отлично и от Даутов връх, и от Плешки връх

Изглед от Плешки връх към Разложки Суходол, на заден плах е връх Баюви дупки. Вдясно е връх Вихрен, а далеч назад вляво - билото на Котешки чал и връх Бански Суходол

Даутов връх, гледан от Плешки връх

От рида между Даутов връх и Плешки се открива отлична гледка към рида Окаден

Изглед към Каменишки връх и зад него - връх Албутин

Чудесно се откроява връх Синаница

Отново Каменишки връх

Изглед към връх Пирин, който е първият алпийски връх по протежение на Главното Пиринско Било

Снимка на връх Пирин от Плешки връх

Снимка на връх Пирин - изглежда близо и в действителност е така. Но до точката на тази снимка нашият екип беше вървял точно 7 часа от хижа Яворов, поради което благоразумно решихме да се върнем обратно. Пред връх Пирин се вижда един широк хребет, който пък е сниман на кадъра долу от обратната му страна. Този хребет пречи на видимостта от морените под връх Пирин към Плешки връх.

Широкият хребет, зад който се издига Плешки връх

Същият хребет в едър план

Същият хребет, сниман от връх Пирин. Над него се издига Плешки връх, на заден план вляво е Даутов връх, а вдясно - Каменишки връх

Безименният хребет и вдясноот него - Плешки връх. Снимката отново е направена от връх Пирин