Аврамова седловина

Аврамовата седловина е възлов географски пункт - тук се свързват планините Рила и Родопи. Точно тук е разположена и най-високата гара на Балканския полуостров - гара Аврамово, надморска височина 1295 метра.

Каубойски влак    Рила планина