Синята къща

Дъга    Пирин

Дъжд    Роженският манастир