Газей

Връх Газей е малко известен връх, но си заслужава да се види. Тази снимка е направена от пътеката от х. Дамяница към Валявишките езера и връх Дженгал. Голям Газей е висок 2761 метра, а Малък Газей - 2454 метра. Погледнат от връх Голям Полежан, Голям Газей не е нещо особено, но при изкачване от Банско по пътеката към хижа Демяница върхът изглежда просто внушителен. Извисява се много, през лятото светлината пада през целия ден отлично за снимки. Върхът се издига на едно странично разклонение на Полежанския рид, което разклонение се нарича Газейски рид. Въпросният рид е много къс и се разполага на северозапад от рида Обидимски ушици. Връх Газей има формата на остър конус, който много добре изпъква на фона на Газейското езеро . Изграден е от гранит, склоновете му са много стръмни и се извисяват над долината на река Валявица от запад и над Газейския циркус от изток, североизток и югоизток. Най-високата част на върха е почти гола, покрита е с едри каменни блокове, между които се намират треви, хвойна и единични клекове. По западния склон на върха с намаляването на височината камъните отстъпват място на треви, които формират обширни поляни. В най-ниската част, близо до течението на река Валявица, се формира и иглолистна гора.

Върхове в Пирин    Информация за планината Пирин    Дженгал    Електронен магазин    Информация за зъбопротезната имплантология

Сини пирамиди    www.ralev.name    Кръчми в Мелник    Кариес    Орална хирургия    Дентална медицина    Върхове в Пирин

Името на връх Газей е най-малкото доста нетипично. За произхода му има различни теории. Според местния фолклор поради стръмното спускане често се налага човек да слиза по гъз (на бански диалект - газ) и това дава името на върха. В някои славянски езици (словенски и сръбски) газ означава брод или пътека и това също би могло да даде името на върха; в местните диалекти има и дума газеп, която означава лют, свиреп и се асоциира с формата на върха. Според И. Тарантилов името на върха произхожда от старобългарски - гозя или хозя означава стопанин, хазяин, господар и е запазена при воложките българи. От нея произхожда думата хозяйство в съвременния руски език. Кой и на какво е стопанин в тази част на Пирин, авторът не споменава... Срещат се и мнения, според които името на върха произхожда от гази - борец за вярата, победител, но и тези теории не са подкрепени с някакъв логичен довод. През 1980-те години, по време на Възродителния процес, връх Газей беше преименуван на Войводски връх, а Газейският циркус - на Стражишки циркус, но тези имена така или иначе не успяха да се наложат.

Подробна информация за планината Пирин    Георгийски езера    Връх Георгийца    Дентални юнити

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    www.simeonov.ws    www.ralev.bg    www.maxillofacial-bg.com

Връх Газей, сниман от връх Голям Полежан

От Газейското езеро изтича Газейска река, която тече в най-ниската част на едноименния циркус и събира водите на всички езера в него. Недалеч на северозапад от последното езеро се спуска стръмно в посока хижа Демяница, където се влива в река Валявица и така се формира река Демяница. Газейската река се нарича още Газейска вода или Газепски дол. Газейските езера от своя страна са 8 на брой (5 постоянни и 3 временни), най-голямото от които е Газейското езеро. То има площ от 9.94 декара и е разположено на надморска височина от 2650 метра. Нарича се още Горно Газейско Езеро, тъй като е най-високо от всички езера от групата. Малко по-ниско от него, в средната част на циркуса, има още три езера, две от които са постоянни, а едно е временно. Сред тях е второто по височина и третото по големина в групата - то лежи на 2438 метра и има площ от 5.7 декара. Останалите четири се намират в северния край на циркуса, между тях е второто по големина езеро - то има площ от 7.1 декара, но е много плитко и прилича повече на речен разлив.

Газейският циркус, за който стана въпрос по-горе, е един от най-красивите и интересни циркуси в Пирин. Разполага се на изток от Полежанския рид, ограден е от склоновете на връх Каймакчал от север, гребена Обидимски ушици и връх Полежан - от изток и юг и от Газейския рид от запад и югозапад. Отворът на циркуса е в посока северозапад, дължината му е 2.4 километра, а ширината - 1.3 километра. В този циркус са разположени Газейските езера, за които вече стана дума. От скалния гребен Обидимски ушици и от самия връх Газей в циркуса се спускат два по-малки скални гребена, които го разделят на два по-малки дяла - северен и южен. Те приличат на по-малки циркуси и се различават доста един от друг.  

Изглед от връх Газей към хижа Демяница

Вляво - Голям Газей, а вдясно се вижда Малък Газей