Попови ливади

Попови ливади е местност в Пирин планина, която се намира в подножието на върховете Чала, Баба и Свещник. Това всъщност са няколко поляни, оградени с иглолистна и широколистна гора; районът представлява денудационна повръхнина с надморска височина 1360 - 1430 метра и се нарича още Папаз Чаир или Попски преслап. В пределите на местността Попови Ливади се включват и няколко по-малки местности - Гълъбите, Васильова Мандра, Пункта, Влашка Черква, Сейрянлъка и други. Тук са построени много вили, хотели, почивни станции, както и едноименната туристическа хижа. В последните години се даваha идеи местността да се промени от статут на вилна зона в населено място. През 2014 година това наистина се случи - на заседание на Общинския съвет на град Гоце Делчев е било взето решение мястото да бъде обявено за село и през 2015 година това наистина се случи - така Попови Ливади стана най-младото село в България във времена, в които много села изчезват от картата.

Тук се наблюдава интересен природен феномен - открадване на долина или обезглавяване на река. Преди хиляди години Кривата река започва да прорязва билото на планината и неестествено се насочва на запад, към долината на река Струма - поради това и тя се нарича Крива река, т.е. река с неестествен ход. Постепенно реката започва да ерозира склона и открадва част от водосбора на Височката река, чието начало се явява дотогава. Така вододелната линия между поречията на реките Струма и Места се измества на изток, където днес се намира най-високата част на Главното Пиринско Било.

Влашката черква е храм, който се намира на една от поляните в местността Попови ливади. Носи името на апостолите Петър и Павел, но сред населението е известна повече като Влашката черква. Строена е от животновъди от румънски произход (поради което и носи името влашка черква) през 1913 година. Много близо до тази черква е имало село - Папаз чаир - което село днес е заличено. За това село се пее в песен за Яне Сандански - той е "загинал на Папаз чаир". Всъщност на турски Папаз чаир означава точно Попови ливади - т.е. сега това е местност, а в миналото тук е имало цяло село. Въпросната църква има доста нелека съдба - след 1944 година се използва за ученически лагер, склад за зреене на сирене и кашкавал от околните мандри, сеновал, а след това е оставена да се руши. Иконостасът и стенописите с времето се разрушили напълно, но през 2012 и 2013 година църквата е възстановена отново и става действаща.

Църкви и манастири в България    Къща за гости Чановете    Хотели в Попови Ливади    Поповото езеро    Хотел Пирински рай    Публично - частни партньорства

На изток от Попови ливади по бреговете на Туповишка река се намира местността Разсипаните ливади. През нея преминава туристическа пътека от Попови ливади за град Гоце Делчев. Някога пастири юруци са разрушавали издигнатите от местните хора огради и са вкарвали в ливадите добитък, при което ливадите са ставали негодни за косене - поради това и местността носи името Разсипаните ливади, тъй като на местния диалект разсипвам означава развалям, повреждам. Същото значение има тази дума и в повечето диалекти в Родопите.

В южния край на Добро поле започва един дол, който се спуска на юг и югоизток и завъшва в местността Попови ливади. Този дол се нарича Сарп Дере, което име произхожда от турски - сарп означава стръмен, труднодостъпен. В долната си част долът е наистина много тесен, с голям наклон и стръмни брегове.

Пирин    Изложение в Кьолн    Синанишка порта    Река Ретидже    Санданска Бистрица    Синаница

Синанишко Странично Било

Бор