Карта на сайта

Сайтът www.bg-tourinfo.com е разделен на няколко секции с голям брой подсекции:

Български планини

Рила Пирин Родопи Витоша Стара планина

Мальовица

Мусала

Седемте Рилски езера

Повече за Седемте Рилски езера

Връх Калин

Язовир Калин

Вихрен

Кончето

Кутело

Маршрути в Пирин

Каменица

Върхове в България - вр. Вихрен, вр. Ботев, вр. Мусала, вр. Калин, вр. Каменица

Черно море

Язовирите в България - Язовир Калин, Язовир Карагьол

Български градове и села

Бургас Варна Видин Пловдив София
Информация за Видин

Хора - Александра, Ангел

Смях